Påføring av Oxifree TM198 for preservering og korrosjonsbeskyttelse.

Corrosion Solutions Norway AS leverer tjenester og produkter til alle kunder, både bedrifter og private, som har utfordringer med korrosjon. Du kan lese mer om våre produkter her. 

Korrosjon koster bedrifter, private og samfunnet milliarder av kroner hvert år. Gjennom våre tjenester kan vi spare kundene for kostnader både under selve påføringen av korrosjonshemmeren, og ved å stoppe allerede påbegynt korrosjon samt å forhindre korrosjon å oppstå. 

Vi har egne fagfolk som kan utføre jobben, eller vi kan samarbeide med andre selskaper for å få jobben gjort.

Dersom din bedrift allerede arbeider innfor ISO faget, så kan vi inngå leieavtaler med dere. Vi trener da opp dine ansatte i bruk av våre maskiner, du leier våre maskiner for en kortere eller lengre periode og vi leverer produktet Oxifree TM198 som er vår korrosjonshemmer. 

Våre produkter og tjenester kan benyttes innen alle typer industri. Du kan lese mer om anvendelsesområder, våre erfaringer og gjennomførte prosjekter her. 

Corrosion Solutions Norway AS er eneleverandør av Oxifree sine produkter i Norge, inklusiv kontinentalsokkelen og Svalbard. 


Kontakt oss dersom du har spørsmål.

 
Ditt telefonnummer eller E-post adresse