Corrosion Solutions Norway AS leverer hovedsaklig to produkter. Dette er korrosjonshemmeren OxiFree TM198, samt ulike påføringsmaskiner tilpasset kundens behov og bruksområder.

Oxifree TM198 - korrosjonshemmer

TM198 påført roterende maskineri. 

TM198 påført roterende maskineri. 

Vi benytter det revolusjonerende organiske polymerbelegget Oxifree TM198, med iboende korrosjon og UV-hemmer, til å stoppe og forhindre videre korrosjon.

Oxifree TM198 er designet for å gi praktisk, langsiktig beskyttelse mot korrosjon og forurensning til et bredt spekter av kompliserte industrielle metallkonstruksjoner, samt til konservering og preservering.

Oxifree TM198 er kostnadsbesparende og miljøvennlig (grønt produkt), og vi ser derfor et stort behov og potensial i markedet . Du kan lese mer om selve korrosjonshemmeren og dens virkemåte her.

Det er viktig å legge merke til at kravene til forbehandling når man bruker Oxifree TM198 er helt annerledes og langt mindre kostnadskrevende enn ved påføring av andre korrosjonshemmere. Levetiden, og derved garantitiden til Oxifree TM198, er også langt bedre.

Polymelt - påføringsmaskin

For å påføre korrosjonshemmeren Oxifree TM198 trengs en spesialmaskin som smelter Oxifree TM198 og sprøyter det på objektet som skal beskyttes.

Vi har tre utgaver av denne spesialmaskinen: Polymelt 12, Polymelt 50 og Polymelt 50 ATEX.

I sin basiskonstruksjon er maskinene like. De har en varmekilde som smelter Oxifree TM198, en pumpe og en slange med en påføringspistol. Forskjellen er at Polymelt 12 har et mindre smeltekammer som rommer 12 lbs (5,4 kg) Oxifree TM198, mens både Polymelt 50 og Polymelt 50 ATEX rommer 50 lbs (22,7 kg) av Oxifree TM198 i sine smeltekamre.

Forskjellen mellom Polymelt 50 og Polymelt 50 ATEX er at sistnevnte kan brukes i EX, sone 2 hvor dette er påkrevd (f.eks. offshore).

Polymelt 50 ATEX har stor kapasitet og er godkjent for bruk på offshore installasjoner.

Polymelt 50 ATEX har stor kapasitet og er godkjent for bruk på offshore installasjoner.

Polymelt 12 finner sin anvendelse på småjobber. For eksempel kan man benytte en kniv og fjerne litt av Oxifree TM198 for å inspisere det allerede beskyttede objektet. Etter inspeksjonen kan man benytte Polymelt 12 maskinen til å påføre ny Oxifree TM198 på det inspiserte området. Den nypåførte Oxifree TM198 vil da binde seg til den Oxifree TM198 som allerede er på objektet og danne en fullverdig beskyttelse.

Polymelt 12 kan også brukes til å demonstrere vår teknologi for våre kunder

Med sine større smeltekammer kapasiteter benyttes Polymelt 50 og Polymelt 50 ATEX til større industrielle påføringsjobber.

For å lære mer om våre unike korrosjonshemmer kan du laste ned denne presentasjonen. 


Kontakt oss dersom du har spørsmål.

 
Ditt telefonnummer eller e-post adresse.