Gunnar Andersen 

Styreleder

Gunnar Andersen har jobbet innen olje og gassindustrien i 31 år. Han arbeider i dag som daglig leder, konsulent, mentor og investor, og innehar flere styreverv.

Fra 2009 til 2011 var han VP Technology & Development i Archer, og inngikk der som medlem i konsernledelsen. I perioden 2001 til 2009 var han President & CEO i TecWel AS. Fra 1985 til og med 2001 jobbet han i Statoil innen boring og brønn samt produksjonsteknologi. Han er utdannet BSc Maskinteknologi, BSc Marinteknologi og BSc Petroleumsteknologi.


Stian Gabrielsen 

Styremedlem

Stian Gabrielsen har 13 års erfaring fra olje & gass bransjen. Han gikk linjen for automasjonsingeniør ved Høyskolen i Bergen, og startet like etter som feltingeniør i oljeserviceselskapet TecWel AS som siden ble oppkjøpt av det et større konsern, Archer. I Archer har han innehatt roller som operasjonssjef, salgs & markedssjef og sist regionsjef for selskapets avdeling for brønntjenester i Danmark og kontinental Europa. Stian har en god blanding av praktisk erfaring og kunnskap om selskapsdrift.


Kåre Jonny Nygård

Styremedlem

Kåre Jonny Nygård er utdannet murmester hvorav han har 25 års arbeidserfaring fra faget. Han har siden 1997 vært daglig leder i Murmester Jon A. Nygård AS, et solid håndverkerfirma med 12 ansatte. I 2004 ble han hovedaksjonær i samme bedrift. Kåre har gjennom sin yrkeskarriere tilegnet seg en bred erfaring som innbefatter personal og økonomiansvar, operasjonell koordinasjon og logistikk samt meget gode praktiske kunnskaper


Patrik Randefalk

Styremedlem

Patrik Randefalk startet sin elektriker utdanning ved Österportskolan på Ystads Yrkesgymnas. Etterpå fullførte han videregående musikkutdanning i Malmö.

Under sin magistergrad ved Kungliga Musikkhögskolan i Stockholm studerte han tuba/euphonium hos Michael Lind og Sven Erik Ericksson, samt strategi og ledelse under Andreas Hanson. 1996 vant Patrik audition for The Royal Swedish Navyband, hvor han spilte solo euphonium frem til 2007. Han har med jevne mellomrom opptrådd som solist, lærer, repetitør og dommer verden rundt, bl.a. i Europa, USA, Russland, Australia og New Zealand.

Fra 2009 var Patrik artist for Sterling Musical Instruments der han jobbet med marked og videreutvikling av instrumentene, noe som førte til en kraftig salgsøkning i Norden.

I 2007 flyttet han til Bergen der han er bosatt idag. Patrik var med å starte opp Cosono.