Corrosion Solutions Norway AS jobber tett sammen med Oxifree. Vi er Oxifree sin operative arm i Norge, inklusiv kontinentalsokkelen og Svalbard. Så selv om Corrosions Solutions Norway AS juridisk sett er et selvstendig norsk selskap, med norske eiere, så opptrer vi som en integrert del av Oxifree. Derfor er Oxifree sine erfaringer og prosjekter også en del av våre erfaringer og prosjekter – og omvendt.

For å lese mer om denne unike korrosjonshemmeren og de erfaringer vi har kan du følge denne linken.