• Ærlighet

  • Respekt

  • Tillit

  • Trygghet

  • Kvalitet

  • Løsningsorientert

  • Langsiktighet

Våre kjerneverdier viser hvordan vi opptrer i alle mellommenneskelige forhold, både internt i selskapet og mot våre eksterne forbindelser . Disse verdiene er også fundamentet for hvordan vi gjennomfører våre forretninger.