Rust og Råte - Nye løsninger for korrosjonsbeskyttelse

Artikkel fra Rust og Råte - April 2018

"Kravet til reduserte omkostninger og mer effektive løsninger har blitt stadig større de siste årene. Fall i oljeprisen og redusert inntjening har fremtvunget mer innovasjon og større vilje til å tenke nytt! Viser dette tydelig innen overflatebehandling og korrosjonsbekjempelse. Viljen til å utprøve nye metoder og nye produkter er blitt mye større blant både oppdragsgivere og leverandører.

Vi har i tidligere nummer av «Rust og Råte» sett på ulike belegg, hvor til eksempel polyester, polyurea og polymerprodukter generelt har fått stadig større utbredelse. Beleggene er kjemisk og mekanisk motstandsdyktige, forholdsvis enkle å legge og ikke minst: de kan legges på overflaten i ett strøk! Vi har sett hvordan dørker og liggende flater tåler store belastninger, og nå finner vi også lignende løsninger innen belegging av bolter, flenser, ventiler, gir, braketter og så videre.

Vi har pratet med Stian Gabrielsen i firma Corrosion Solutions Norway AS (Cosono), som holder til i Bergen. De er Norges representant for produkter fra Oxifree Global Ltd, og har til nå levert mange nye løsninger på korrosjonsbeskyttelse og vedlikehold innen onshore- og offshoreindustrien.

– Fortell litt om produktet Oxifree TM198.

Stian:– Vi snakker om et organisk polymerbelegg som kapsler inn de områdene vi erfaringsmessig opplever som sterkt korroderende. Som du nevnte ovenfor, så er ventiler, bolter og flenser etc. områder som er særlig utsatt for korrosjon. Tradisjonelle metoder for korrosjonsbeskyttelse kommer som oftest til kort i disse områdene, og korrosjonsprosessen er som oftest raskt i gang igjen etter overflatebehandling eller annet vedlikehold.

Vi tilbyr et belegg som både preserverer og beskytter mot ytre påvirkning ved at vi kapsler inn objektet og dermed fjerner tilgangen til oksygen. Dette både stanser allerede påbegynt korrosjon, og det forhindrer ny korrosjon å oppstå. Litt av fortrinnet ved bruk av Oxifree TM198 er at det kreves minimalt med forbehandling, så det er hverken behov for nålepikking eller sandblåsing da det kan påføres allerede korroderte flater. Den forenklede påføringsprosessen kombinert med lang levetid på selv de mest utsatte stedene, gjør dette til en løsning som kan redusere kostnader vesentlig for forbrukeren.

 

– Beleggets egenskaper?

Stian: – Produktet er 100% miljøvennlig og avgir ingen farlige gasser. Det er enkelt å påføre og krever som sagt minimalt med forbehandling. Man unngår støv og støy samt store tildekkingskostnader som ved sandblåsing. Det blir heller ikke svinn ved påføring, da alt overflødig materiell puttes tilbake i maskinene og brukes om igjen. Produktet og leveransen kommer med 10 års garanti, men forventet levetid er 20 år eller mer!

– Utfordringer?

Stian: – Det er klart at vi får stadig nye utfordringer til å løse oppgaver som ikke alltid lar seg løse ved standard prosedyre. Men i de aller fleste tilfellene klarer vi å beskytte områdene meget tilfredsstillende! Større problemer møter vi imidlertid oftest hos de enkelte oppdragsgivere og større selskaper innen oljesektoren.

Det er spesielt to ting:
1. – Vi har full forståelse for interne kvalitetskrav, testkrav, samsvar med egne standarder, og ikke minst sertifiseringsproblematikken offshore. Dette skal være regler for å kunne skape kvalitet i alle ledd. Men når det fører til en sovepute for overivrige kvalitetskontrollere, og godkjenningsprosessene blir et hinderløp med hekker som de færreste kommer over, da blir lysten og viljen til innovasjon mer eller mindre vekk. Heldigvis ser vi nå i senere tiden større åpenhet og engasjement fra de store oljeselskapene, og derved større muligheter for oss til å etablere produktet vårt.

IMG_5754.jpeg

 

2. – En annen ting er at vi savner større ekspertise hos de store selskapene omkring dette med å regne på effektivitet og kostnadsbesparelse. Ofte er tall og parametre bedre behandlet av folk som i tillegg til kompetanse også har praktisk erfaring fra felten. Det å sammenligne utgifter og besparelser kan ofte vektlegges feil, fordi man ikke har den nødvendige forståelse av arbeidets omfang. Når vi sier at vi (til eksempel) er 40 % rimeligere enn sandblåsing med tilhørende godkjent malingssystem, så blir vi møtt med en god del skepsis og undrende blikk. Erfaringen fra mange års bruk i ulike industrier over hele verden har gitt oss et meget godt tallgrunnlag. Dersom en ser på alle kostnadene knyttet til prosessen rundt for eksempel sandblåsing og maling, så kan jobben gjøres minst 40% rimeligere med våre produkter, samtidig som levetiden faktisk går opp. I tillegg kan man oppnå besparelser ved å øke tiden mellom vedlikeholdsintervallene.

Stian: – Vel, dette var nå en liten «brannfakkel» til bransjen, selv om vi nå ser klart et større engasjement til å prøve ut nye løsninger innen korrosjonsbekjempelse!" Rust og Råte, Nr. 1 • april 2018 • 12. årgang.