Rust og Råte - Nye løsninger for korrosjonsbeskyttelse

Rust og Råte - Nye løsninger for korrosjonsbeskyttelse

“Kravet til reduserte omkostninger og mer effektive løsninger har blitt stadig større de siste årene. Fall i oljeprisen og redusert inntjening har fremtvunget mer innovasjon og større vilje til å tenke nytt! Vi ser dette tydelig innen overflatebehandling og korrosjonsbekjempelse. Viljen til å utprøve nye metoder og nye produkter er blitt mye større blant både oppdragsgivere og leverandører.”