jqs-supplier-logo-stamp.jpg

Achilles godkjenning

Achilles sørger for kvalifisert, forståelig og oppdatert informasjon som bidrar til at innkjøpere kan ta bedre beslutninger, og som gir leverandører muligheten til å bli identifisert og plukket ut av de rette innkjøperne.

Cosono er en Achilles godkjent bedrift med ID 61266

sertifikat-lagt-utover.png

achilles-nce-kvalifisert.png

Achilles NCE kvalifisert

Achilles Utilities NCE er et leverandørregister og et kvalifiseringssystem som brukes av energibransjen til å administrere leverandørinformasjon og risiko i leveringskjeden, og til effektive innkjøp i tråd med EUs regelverk.

Corrosion Solutions Norway AS er kvalifisert i Achilles Utilities NCE med ID 117533

sertifikat-lagt-utover-2.png